Hans Stotijn is architect, oprichter en eigenaar van CORBU architectuur.

Hans Stotijn studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (2001) en studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (1998). Hij werkte als architect/stedenbouwkundige bij Tarra Architecture & Urbanism in 2000 opgericht door Tom Frantzen en Jeroen van de Ven. Hij werkte o.a. als projectleider aan het stedenbouwkundig masterplan Maaswaard in Venlo onder supervisie van Bert Dirrix, aan de meerjarenvisie voor het Theater Festival Boulevard onder leiding van Geert Overdam en hij was redacteur voor Atelier Rijksbouwmeester onder leiding van Jo Coenen.

In 2006 startte hij zijn eigen architectenbureau, thans CORBU architectuur. Sindsdien heeft hij intensief samengewerkt met gemeentes, corporaties, stichtingen, VvE’s, aannemers en particulieren. Door zijn brede culturele interesse heeft hij bestuurlijke ervaring bij lokale kunst & welzijnsorganisaties (Cultuur19/Tumult/Expodium/Zimihc/Wijkraad Leidsche Rijn).

Onder supervisie van hoogleraar Clemens Steenbergen was hij nauw betrokken bij het landschapsarchitectonisch onderzoek en de publicatie Metropolitane Landschappen (2011). Tussen 2011 en 2015 ontwikkelde hij een weblog Paperspace.com met als doel in blogposts een creatief verband te leggen tussen architectuur en de ontwikkeling van social media.

Sinds 2006 is hij als gastdocent werkzaam bij de vakgroepen Urbanism, Building Technology, Architecture & MBE aan de Technische Universiteit Delft en thans onder contract werkzaam. Hij is gecertificeerd docent Ontwerpvaardigheden en doceert sinds 2013 Academische Vaardigheden (schrijf- en onderzoeksvaardigheden in het universitair onderwijs). Hij treedt met enige regelmaat op als expert Onderzoek & Ontwerpen (O&O) in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Onder begeleiding van auteur Nico Dros studeerde hij in 2016 aan de Schrijversvakschool te Amsterdam. Sindsdien publiceert hij in diverse media over ontwerpen en onderzoeken in relatie tot architectuur en ontwikkelde de blogsite Archiscript.

In zijn werk stuurt hij op een dubbele functie: vaardigheid en plezier. Vaardigheid staat voor ervaring en techniek. Plezier staat voor mooi maken en stileren. Corbulaties, afgekort Corbu heeft als visie deze dubbele functie te combineren in nieuwbouw en renovatieopdrachten.