In alle projecten heeft Corbu de ambitie een milieu accent te leggen. Dit wil zeggen dat in elk project het toepassen van kennis over duurzaam bouwen een rol speelt.

De algemene gedachte dat het milieu geen rol hoeft te spelen in een onderneming en/of bij goed bestuur, vindt Corbu ouderwets en achterhaald. Daarom bouwt Corbu met hout en materialen die een zo laag mogelijke CO2 afdruk hebben.